تقوای عاشقانه غم عشق خوردن است

برآستان حضرت دل سر سپردن استاز قید خودرهیدن وبا تارزلف دوست

دائم گلوی عقل پریشان فشردن استبا پای مانده در ره وبا روزه ی سکوت

در غربتی دقایق هجران شمردن استچون هیزمی به آتش وچون قایقی به موج

جان را به کام حادثه با میل بردن استتقوای عاشقانه به غیرازخلوص نیست

رخساردل زکین ودورنگی ستردن استبا خون وضوکنی و بمیری به تیرعشق

آری حیات تازه در این گونه مردن است


مرتضی برخورداری

 تاريخ : ۱۳٩٥/٥/٧ | ۱:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : پـــــــــــو یا | نظرات ()
  • فروش بک لینک
  • قالب وبلاگ