لکنت ززبان و و و ولی

حرف شی شی شی شیرین حق

کا کا کا کاغذهای مو مو چاچا چا له شده و و و ولی

پر مح مح مح محتوا

قلمهای شکسته و و و ولی

با جو جو جو جوهر

کمرهای خمیده و و و ولی

ای ای ای ایستاده

د د د درک مردم م م م محروم و و و ولی

با دی دی دی دیوارهایی کوکوکو کوتاه

چهار عنصر خلقت و و و ولی

ته ته ته تنها آتش سو سو سو سوزان

آب ن ن نیسان با با باران و و و ولی

گ گ گ گل آ آ آ آلولود

حوض های ش ش ش شش پر زمان و و و ولی

تو تو تو تهی

تخم مرغ های دو دو دو دو زرده و و و ولی

س س س سترون

گ گ گ گندم های پر بار د د د دشت و و و ولی

شی شی شی شیطانی

ع ع ع عرق پیشانی س س سفید و و و ولی

ش ش ش شرم

سکه ک که های سیم و زر و و و ولی

د د د دست قا قا قا قارون

گ گ گ گریه های مم مم ممتد شبانه و و و ولی

کو کو کو آس آس آس آستین



باقر رمزی باصر

 



تاريخ : ۱۳٩٥/٧/٥ | ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : پـــــــــــو یا | نظرات ()
  • فروش بک لینک
  • قالب وبلاگ