حرف کشیدن

دمِ چشم هایت گــــرم

با آن دوستت دارم های عاشقانه اش !

از زیر زبانت

که نمی توان

حــــرفی کشیـــد ...

 


/ 22 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همسفر جاده دلتنگی

ادب و شعور تا مرز 90 درصد به نحوه ی تربیت والدین مربوط می شود

همسفر جاده دلتنگی

به هر طرف می چرخد تو را می بیند آفتابگردانی که خورشید هم حسرت سرگردانیش را می کشد

همسفر جاده دلتنگی

یک رابطه ی عالی، رابطه ای نیست که در آن هیچ وقت از همدیگر دلخور با عصبانی نشوید ... رابطه ای عالی ست که در آن به سرعت مساله را برطرف کنید و به حالت نرمال برگردید ... «برایان تریسی»

همسفر جاده دلتنگی

وقتی زمان ازدواج کسی برسد اتفاق می افتد اگر مساله ای به نام زایش نبود و کسی نخواهد صاحب فرزند شود هرگز و در هیچ سنی این اتفاق زیبا دیر نخواهد بود اعتقاد شخصی من این است که تقدیر هر انسان منحصر به خود اوست و قسمت الهی تعیین کننده ترین فاکتور ازدواج است. «احمد حلت»

همسفر جاده دلتنگی

زندگی می کنم ... حتی اگر بهترین هایم را از دست بدهم! چون این زندگی کردن است که بهترین های دیگر را برایم می سازد ...

همسفر جاده دلتنگی

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره ی بزرگتر می دهند ... اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند! پس هرچه سخت تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر است.

همسفر جاده دلتنگی

ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﺭﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿ ﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮﻡ ﮐﻨﺪ ...

همسفر جاده دلتنگی

با غصه نشو همدم سنت شکن خود باش آزادترین فردی ... وقتی که نگی ای کاش ...

همسفر جاده دلتنگی

برای بلندشدن بایدخم شد اگرگاهی مشکلات تورا خم نمودبدان آغاز ایستادن است.