اردیبهشتی

 

شادی به ظاهر

منتها از درد لبریزی

اردیبهشتی هم که باشی

اهل پاییزی

/ 8 نظر / 20 بازدید
فائزه

کلافه شدن یعنی: دلتنگِ کسی باشی ؛ که نیست حوصله کسی را نداشته باشی؛ که هست !

الی

زیبا بود

الی

آره واقعا!!!!!!!!!!!

شادی

ارامكاه اصلي ما خاك نيس بلكه قلب كساني است كه ما را فراموش نميكند

شاپرک

چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان برگ هایی که روزی برای آرامش،به سکوتشان پناه میبردیم [گل]

همسفر جاده دلتنگی

با کدام بال می توان از زوال روزها و سوزها گریخت؟ با کدام اشک می توان پرده بر نگاه خیره ی زمان کشید؟ با کدام دست می توان عشق را به بند جاودان کشید؟ با کدام دست ...؟ «فروغ فرخزاد»

همسفر جاده دلتنگی

هر چه کمتر شود فروغ حیات زنج را جانگدازتر بینی سوی مغرب چو رو کند خورشید سایه ها را درازتر بینی «رهی معیری»