پخته و ناپخته

انسان های ناپخته همیشه می خواهند که در مشاجرات پیروز شوند ...

حتی اگر به قیمت از دست دادن «رابطه» باشد ...

اما انسان های عاقل درک می کنند که گاهی بهتر است

در مشاجره ای ببازند،

تا در رابطه ای که برایشان باارزش تر است «پیروز» شوند.

 

/ 0 نظر / 12 بازدید