طعنه بر ما مزن ای دوست ، که خود معترفیم

در ازل چون که خدا اینهمه آدم بسرشت

دل ما با تو سرشت و تن ما بی تو سرشت ...

 

/ 10 نظر / 38 بازدید
ترمه

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن دوست داشتن را برای تجربه عاشق شدن را برای هدف فراموش کردن را برای قبول واقعیت

ترمه

از روزهای تکراری استفاده ای غیر تکراری بکنید شاید هدف از این همه تکرار همین باشد

وحید53

ای لولی بربط زن تو مست تری یا من))

دختر کوچولو

آن چه در مدت هجر تو کشیدم هیهات در یکی نامه محال است که تحریر کنم[گل]

شعیب فرامرزی

سلام هرم بن حیان گفت نزد اویس قرنی رفتم از من پرسید: چه چیز ترا به اینجا كشاند؟!گفتم: از این رو آمدم كه با دیدنت آرام گیرم!!!اویس گفت: من هرگز كسی را ندیدم كه پروردگارش را بشناسد و آنگاه به دیگری آرام گیرد!!!

دختر کوچولو

قاصد و نامه و پیغام نمیخواهد عشق در حرم پیروی قبله نما نتوان کرد .... [گل]

یــــــاســـــــــ

نه اهل شکایتم نه اهل کفران از عالم و آدم اما گاهی دلم میگیرد... نه زیاد... کمی... مقداری دلتنگی می نوشم و قند یاد خدا را در تمامش حل می کنم حل می شود هر آنچه نا آرامم می کرد ... صبر اوج احترام به حکمت خداست.

نســـکافــــــــــــه

هر صبح فکر کن … تازه به دنیا آمده ای ، مهربان باش و دوست بدار ، شاید فردایی نباشد … زندگی یک هدیه هست

شاپرک

خردمند آنچه را که می داند نمی گوید و آنچه را که بگوید میداند[گل]