زمانه

مرا ز یاد تو برد و تو را ز خاطر من

ستم ، زمانه از این بیشتر  چه خواهد کرد؟صائب تبریزی

 

/ 7 نظر / 4 بازدید
سپیده

انسانها بازی کردن رو دوست دارند شما سعی کنید هم بازیشون باشید ، نه اسباب بازیشون

مسافر

. امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی نا شکـر نیستـم فــردا هم روزِ خـداست! .

همسفر جاده دلتنگی

گاهی اوقات مجبوریم بپذیریم بعضی از آدم ها فقط می توانند در قلبمان بمانند نه در زندگیمان ...

همسفر جاده دلتنگی

سینه ام را چاک ها کردی به پیکان ستم خوب کردی، کلبه ی تاریک ما روزن نداشت ...

همسفر جاده دلتنگی

دست تنهایی هوای کوه کندن کرده است من یقین دارم کمی فرهاد، شیرین می زند ...

ج ع

مرا ز یاد تو برد و تو را ز خاطر من ستم،زمانه ازین بیشتر چه خواهد کرد؟ این درسته البته با شرمندگی و معذرت بسیار