روز شهدا

چه لیاقتی می خواهد شهادت....

  شهید گنجی خطاب به شهید آوینی گفت:

«حاج مرتضی! دیگر باب شهادت هم بسته شد».

شهید آوینی در جواب گفته بود:

نه برادر،

شهادت لباس تک‌ سایزی است که باید تن آدم به اندازه آن در آید،

هر وقت به سایز این لباس تک

سایز درآمدی، پرواز می‌کنی، مطمئن باش.

 

کجایند شور آفرینان عشق

 

22 اسفند ، روز شهید

/ 11 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الی

خوش به حال شهدا

همسفر جاده دلتنگی

خیلی ها فقط سنشون بالا رفته ولی بزرگ نشدن ؛ بعضی ها هم - حتی با سن پایین - بزرگ شدن و بزرگ هستن ... می تونه سیزده سالت باشه ، ولی بزرگ باشی؛ خیلی بزرگ مثل یک شهید ، مثل یک حسین فهمیده ...

همسفر جاده دلتنگی

تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند! و مغزهای خالی برای پر کردن این تفنگ ها. «نیچه»

همسفر جاده دلتنگی

شـما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط تــرانه ســرودیم، نـان درآوردیـــــم بـــرای ایــن‌کــه بگوییــم با شما بودیـم چقـــدر از خـــودمان داستـان درآوردیـم و آبــــــهای جــهان تا از آسیـــاب افتـاد قلم به دست شدیم و زبان درآوردیم ... «سعید بیابانکی»

همسفر جاده دلتنگی

عکس شهدا را می‌ بینیم، ولی عکس شهدا عمل می‌ کنیم ... چرا؟! آهای مایی که ادعا داریم ...

همسفر جاده دلتنگی

گردش خون در رگهای زندگی شیرین است، اما ریختن آن در پای محبوب شیرین ‌تر است؛ و نگو شیرین ‌تر، بگو بسیار بسیار شیرین ‌تر. «شهید آوینی»

همسفر جاده دلتنگی

در ملکوت اعلا جز شهید زنده نیست و حیات دیگران اگر هم باشد به طفیل شهداست. «شهید آوینی»