دلیل دوست داشتن

ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﯼ ﭘﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺭﺍ

ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ!

ﻣﺜﻼ ﺍﯾﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ می گوﯾﻨﺪ:

ﻋﺎﺷﻖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﺪﻡ

ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﯼ می گوﯾﺪ:

ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ

ﯾﺎ ﭼﻪ می داﻧﻢ ﻫﺮﭼﻪ!

ﺍﺻﻼ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪﺍﺭد!

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ می پرﺳﺪ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ؟

ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﮐﻨﯽ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯽ:

ﭼﻮﻥ «ﺩﻭﺳﺘﺶ دارم»

 


 

/ 9 نظر / 22 بازدید
سعید آقا

شما خیلی عاشقانه و شاد مطلب می ذارید عین بیست ساله ها [نیشخند]

روزالی پیرسون

گاهی دوست داشتن دلیل می خواد تا به خودت ثابت کنی واقعا عاشقی....حتی اگه به دیگران نخوای چیزی بگی...[متفکر]

همسفر جاده دلتنگی

در تمام عمر منتظر عاشق شدنیم عاشق که می شویم یادمان می رود این انتظار را ...

همسفر جاده دلتنگی

برای دل شکستن فقط یه لحظه لازمه ... اما ممکنه برای بدست آوردنش هیچ وقت فرصت نداشته باشی ...

همسفر جاده دلتنگی

وقتی خدا پشت سرم، دست هایش را روی چشمانم گذاشت از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم او منتظر است تا نامش را صدا کنم ...

همسفر جاده دلتنگی

هر فردی بهترین هم که باشد اما زمانی که باید باشد، نباشد همان بهتر که نباشد!

دریا

دل شما کاروانسرا نیست نگذارید دیگران وسط دل شما خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند . . .