نگران نباش

کسی هرگز نمی داند چه سازی می زند فردا ...؟

چه می دانی تو از امروز، چه می دانم من از فردا ...

همین یک لحظه را دریاب که فردا قصه اش فرداست...!!

 

 

/ 29 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یلدا

این نوشته رو خیلی دوست داشتم ممنون [گل][گل]

فرزانه

سلام روزت پر از شادی و سعادت باد. از لحظه لذت ببر

انسان

[دست]آقا پویا عالیییییییییییییی بود[دست]

Nafas

بــزن بـه سلامتـــ ـــی حرفهـ ــــای دلـ ـــت که به کسـ ـــی نـگفــتی بــزن بـه سلامتـ ــــی اینکه کــــوه درد بـودی ولــ ــی دم نــزدی ... بــزن بـه سلامتــ ـــی تنهـ ــــایی هـات ولـی تنهـ ـــایی رو دوسـت نـداشـتی ... [گل]

فرهاد

سلام کرانی ندارد بیابان ما قراری ندارد دل و جان ما چگونه زنم دم که هر دم به دم پریشان تر است این پریشان ما ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم، بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم، آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب، نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب [گل]

جهان پاک

لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم، غافل از اینکه همان لحظه ها خوشبختی ما بودند...

کمی بودن

چشم !!!!همین یک لحطه رادرمی یابم...[لبخند]

مریم

به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه ی شادی که گذشت غصه هم میگذرد آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. سهراب سپهری