چینی بند زده ..

سالها پیش ...

که

کودک بودم

سر هر کوچه کسی بود

که

چینی

را

بند میزد ، با عشق ...

و ...

من ...

آنروز به خود می گفتم :

آخر این هم شد کار ...؟؟!

ولی امروز ...

که

اثری نیست از او ...

چینی دل ترکی دارد ...

و ...

من ...

در به در ...

کوی به کوی ...

در پی بند زنی میگردم ...!!!

 

عباس رزاقی 

 

/ 16 نظر / 32 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارمغان

یاد من باشد فردا دم صبح به نسیم از سر صدق، سلامی بدهم و به انگشت نخی خواهم بست تا فراموش، نگردد فردا زندگی شیرین است، زندگی باید کرد گرچه دیر است ولی کاسه ای آب به پشت سر لبخند بریزم،شاید به سلامت ز سفر برگردد بذر امید بکارم، در دل لحظه را در یابم من به بازار محبت بروم فردا صبح مهربانی خودم، عرضه کنم یک بغل عشق از آنجا بخرم "فریدون مشیری"

ارمغان

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند، که حرفهای عاشقانه نمیزنند، چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی آدمهایی که نمیخواهند عاشق کنند.. اما عاشقشان میشوی! ناخواسته دلت برایشان میرود… این آدمها فقط راست میگویند راست می گویند با چاشنی قشنگ " مهر" لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند، لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است… لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیست در لبخندشان خدا را میبینی…. اینها ساده اند حرف زدنشان… راه رفتنشان… نگاهشان…. ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و "این آدم های بی نشان اما خاص چقدر دوست داشتنی هستند…"

ارمغان

سر به بالا کنیم آسمان را می بینیم سر به زیر کنیم دل را می بینیم و هر دو راهی به سوی مقصد اند...

ارمغان

" ای من ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ "... ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ؛ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ! ﮔﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ، ﺍﮔﺮ ﻧﺮﻭﯼ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﯼ,ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺑﺮﻭﯼ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻤﺎﻧﯽ,ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ,ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ، ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ,ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ,ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻭﺭ ﻭﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﺖ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ، ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ,ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ,ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ,ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻭﯼ,ﺑﺮﻭﯼ ! ﻭﻣﺎﻧﺪﻧﺖ ﺭﻓﺘﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻤﺎﻧﯽ,ﺑﻤﺎﻧﯽ ! ﺑﺮﻭ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮﻭ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺖ ﺑﺎﺭﯼ ﺑﺸﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﻭﺵِ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮﺕ ﺁﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ! ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺮﻭ، ﺧﻮﺏ ﺑﺮﻭ، ﺯﯾﺒﺎ ﺑﺮﻭ، ﺷﺎﺩ ﺑﺮﻭ، ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺮﺍ ﺍﻭ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ,ﻋﺸﻖ ﺷﻨﺎﺧﺖ !!! ﺑﺮﻭ,ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ !!

ارمغان

دریا را بی خیال زمین جواب نمی دهد دیگر دل به آسمان زده ام

گل پامچال

صفای تو اما گلی پایدار است بهشتی همیشه بهار است گلِ مهرِ تو در دل و جان گلِ بی خـــــزان گلِ تا که من زنده ام ماندگــار است "فریدون مشیری" [گل]

الی

کارشون جالب بوده ولی من چینی بند زن ندیده بودم

الناز

مثل همیشه عالی هستین، هرچند که من انقدررررر دیر به دیرم