عطاری

سرد بودن با مرا دیوار یادت داده است
نارفیق بی‌مروّت ، کار یادت داده است


توبه‌ات از روزهایم عشقبازی را گرفت
آه از آن زاهد که استغفار یادت داده است


دوستت دارم ولی با دوستانت دشمنی
گردش دنیا فقط آزار یادت داده است


عطر موهایت قرار از شهر می گیرد بگو
دل ربودن را کدام عطار یادت داده است؟


عهد با من بستی و از یاد بردی، روزگار
از وفاداری همین مقدار یادت داده است.

/ 7 نظر / 74 بازدید
پویا

در دنیای امروز سه نوع آدم وجود دارد: 1." مسموم کننده ها " یعنی کسانی که دلسردتان میکنند و خلاقیتتان را زیر پا میگذارند و میگویند که نمیتوانید کاری بکنید. 2."سر به راهها" یعنی کسانیکه خوش قلبند اما سرشان به کار خودشان است. آنها به فکر نیازهای خودشان هستند. کار خودشان را میکنند و هرگز برای کمک به دیگران پا پیش نمیگذارن. 3."الهام بخش ها" یعنی کسانی که پیش قدم میشوند تا زندگی دیگران را غنی کنند، روحیه شان را بالا ببرند و به آنها الهام ببخشند. ما باید الهام بخش باشیم و خودمان را با افراد الهام بخش احاطه کنیم. "والت دیزنی"

گلسا

عطر گیسوی تو چون در خم گلزار افتاد سوسن و نرگس و نسرین همه بیکار افتاد ... رند تبریزی

مداد كوچك

مادَرَم ؛ نَخْ های قالی را دار می زَنَد؛دادگاه ها ،روشنفکران را؛از عدالتِ مادرم گل می روید ،از عدالت ِ‌آن ها قَبـــر " نیما توکــّلی "

ناشناس

این پست رو با جون ودل نوشیدم... این مهم را فقط یه "عاشق" میفهمه وبس...

سحر

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@...............@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@

معلم پنجم

ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻍ ﻧﺎﻣﺮﺩﻯ؛ ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺳﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ .... ﻣﯿﺎﻥ ﻗﺤﻄﯽ ﻣﺮﻫﻢ؛ ﺩﻟﻰ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ .... ﻣﮕﺮ ﯾﺎﺩﺕ ﻧﻤﻰ ﺁﯾﺪ؛ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺎ .... ﺷﺒﻰ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺖ؛ " ﺭﻓﺎﻗﺖ " ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ...!