اردیبهشت زیبا

چیزی از این بهار در آغوش من کم است

تو نیستی و یکسره اردی جهنم است فاطمه شمس

 

/ 27 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهار

لیلی سرزلف شانه میکرد مجنون در اشک دانه میکرد

ترمه

ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﻬﺎﺭ ﻋﻤﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﺣﺎﻝ، ﺗﻮ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ...!

همسفر جاده دلتنگی

تمام سپاسم از آن کسی ست که به من نیازی نداشت اما فراموشم نکرد ... «کوروش کبیر»

همسفر جاده دلتنگی

گاهی یک ترانه ی قدیمی همه چیز را نو خواهد کرد ...

همسفر جاده دلتنگی

روزی کسی را پیدا خواهید کرد که گذشته تان برایش اهمیتی ندارد چون می خواهد آینده تان باشد ...

همسفر جاده دلتنگی

اینایی که از خیابون یک طرفه رد میشن، هم چپ رو نگاه می کنن هم راست ... اینا همونایی هستند که ... هم از دشمن، نارو خوردن هم از دوست ...

همسفر جاده دلتنگی

بزرگترین اشتباه زندگی ام آنجا بود که فکر کردم اگر کاری با بقیه نداشته باشم بقیه هم کاری با من ندارند ...! «وودی آلن»