کارتن خواب

زندگـــــــی یعنی ؟؟!!!!

دیدن داشته ها

نه

دیدن نداشته ها !. . .

 


/ 14 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دریا

شخص سخاوتمندی که غذای خودرابافقراتقسیم میکندبرکت خواهدیافت [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

سوگل

ممنون از این همه حسن سلیقه!بعضی از مطلباتون واقعا زیبا بود!

دلمشغولیهای یک مامان (آفتاب)

الهی دردهایی هست كه نمی توان گفت و گفتنی هایی هست كه هیچ قلبی محرم آن نیست الهی اشك هایی هست كه با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هایی هست كه هیچ مرحمی آنرا التیام نمی بخشد و تنهایی هایی هست كه هیچ جمعی آنرا پر نمی كند الهی پرسش هایی هست كه جز تو كسی قادر به پاسخ دادنش نیست دردهایی هست كه جز تو كسی آنرا نمی گشاید قصد هایی هست كه جز به توفیق تو میسر نمی شود الهی تلاش هایی هست كه جز به مدد تو ثمر نمی بخشد تغییراتی هست كه جز به تقدیر تو ممكن نیست و دعاهایی هست كه جز به آمین تو اجابت نمی شود الهی قدم های گمشده ای دارم كه تنها هدایتگرش تویی و به آزمون هایی دچارم كه اگر دستم نگیری و مرا به آنها محك بزنی، شرمنده خواهم شد. الهی با این همه باكی نیست زیرا من همچو تویی دارم تویی كه همانندی نداری رحمتت را هیچ مرزی نیست ای تو خالق دعا و مالك" آمین"... (صحیفه سجادیه)

همسفر جاده دلتنگی

دیدن این جور بچه ها قلبم رو به درد میاره [افسوس] بچه ها فرشته های معصومی هستند که حقشون اینجور زندگی ها نیست [افسوس]

همسفر جاده دلتنگی

ز مغروری کلاه از سر شود دور مبادا کس به زور خویش مغرور بسا دهقان که صد خرمن بکارد ز صد خرمن یکی را برندارد «شیخ بهایی»

همسفر جاده دلتنگی

خوشا دل های خوش جان های خرسند خوشا نیروی هستی زای لبخند ... «فریدون مشیری»

khodai

دقیقا همینطوره..[گل][تایید][گل][دست][گل]

شاپرک

الهی... به حرمت اسما ء زیبا و مبارکت هر کسی هرگونه گرفتاری داره برایش چاره ساز و برایش رفع بفرما آمین. [گل]