عشق واقعی

استادی از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتی عصبانی هستیم داد می‌زنیم؟

چرا مردم هنگامی که خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌کنند و سر هم داد می‌کشند؟

شاگردان فکری کردند و یکی از آنها گفت:

چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می‌دهیم.

استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می‌دهیم درست است

امّا چرا با وجودی که طرف مقابل کنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟

آیا نمی‌توان با صدای ملایم صحبت کرد؟ چرا هنگامی که خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟

شاگردان هر کدام جواب‌هایی دادند امّا پاسخ‌های هیچکدام استاد را راضی نکرد...

سرانجام او چنین توضیح داد:

هنگامی که دو نفر از دست یکدیگر عصبانی هستند،

قلب‌هایشان از یکدیگر فاصله می‌گیرد. آنها برای این که فاصله را جبران کنند

مجبورند که داد بزنند. هر چه میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و

آنها باید صدایشان را بلندتر کنند.

سپس استاد پرسید: هنگامی که دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقی می‌افتد؟

آنها سر هم داد نمی‌زنند بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می‌کنند.

چرا؟

چون قلب‌هایشان خیلی به هم نزدیک است. فاصله قلب‌هاشان بسیار کم است.

استاد ادامه داد: هنگامی که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد، چه اتفاقی می‌افتد؟

آنها حتی حرف معمولی هم با هم نمی‌زنند و فقط در گوش هم نجوا می‌کنند و

عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر می‌شود.

سرانجام، حتی از نجوا کردن هم بی‌نیاز می‌شوند و فقط به یکدیگر نگاه می‌کنند!

این هنگامی است که دیگر هیچ فاصله‌ای بین قلب‌های آن‌ها باقی نمانده باشد ...


/ 16 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
افتاب

ﯾﮏ ﺍﻋﺠﺎﺯ ﻋﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ ﻣﺎ ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﯾﺎﺕ ﺳﻮﺭﻩ ﺑﻘﺮﻩ 286 ﺍﺳﺖ... ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ 6 ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ 28 ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ ﺍﺳﺖ... ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ 2 ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ 86 ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﮑﯽ ﺍﺳﺖ ... ﺍﻻﻥ ﺍﮔﺮ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ 28 ﻭ 86 ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ 114 ﺍﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﻋﻈﯿﻢ... ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻢ ﻭﺳﻂ 286 ﯾﻌﻨﯽ143... ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺁﯾﻪ ﯼ 143 درهمین سوره ﺑﺮﻭﯾﻢ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻭﺳﻂ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ... ﺍﯾﻨﻢ ﺁﯾﻪ ﯼ :143 ﴿ ﻭَﻛَﺬَٰﻟِﻚَ ﺟَﻌَﻠۡﻨَٰﻜُﻢۡ ﺃُﻣَّﺔٗ ﻭَﺳَﻄٗﺎ ﻟِّﺘَﻜُﻮﻧُﻮﺍْ ﺷُﻬَﺪَﺁﺀَ ﻋَﻠَﻰ ﭐﻟﻨَّﺎﺱِ ... ‏[ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ : ١٤٣ ‏] . ﻭ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻣﺘﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﻭﺳﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﮔﻮﺍﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ.... ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ...?????? ﺁﯾﺎ ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺩﺭﺱ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﯽ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﻮﺩ؟؟ .............................................................................. ﻟﻄﻔﺎﺑﺎﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻣﻄﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ... التماس دعا...

افتاب

شیـطان اندازه یک حبّـــه قند اســــت گاهی می افتـــد تـــوی فنجـــانِ دلِ مــــا . . . حل مــی شود آرام آرام بی آنکـه اصلا ً ما بفهمیـم و روحمـان سـر می کشد آنرا . . آن چای شیــریـن را آن وقـت او، خـون مـــی شـــود در خـــانه تن . . . مـی چرخـد و مـــی گـردد و مـی مـانـد آنجـا "او می شــــود مـن" مراقب باشم مراقب باشیم .. اعوذ بالله من نفسی...

ساجده

وقتی بین دوتا انتخاب مردد بودی ، شیر یا خط بنداز مهم نیست شیر بیفته یا خط … مهم اینه اون لحظه ای که سکه داره رو هوا می چرخه ، یه دفعه بفهمی دلت بیشتر میخواد شیر بیفته یا خط…. واون احساس بهترین انتخابه….

کمی بودن

عالی بود

همسفر جاده دلتنگی

۶ گروه از آدمایی که باید از زندگی خود حذف کنید... تا روحتان سالم بماند: ۱-شخصی که شما را دوست ندارد . ۲-شخصی که از چشمتان افتاده است . ۳-شخصی که همیشه استرس دارد . ۴-شخصی که همیشه با شما جر و بحث می کند .۵-شخصی که از شما سوء استفاده می کند . ۶-شخصی که بر شما تاثیرات مخرب می گذارد. دکتر هری ریس دانشگاه روچستر

همسفر جاده دلتنگی

حذف کردن آدم ها، از زندگیتان، به این معنا نیست که از آنها متنفرید، معنای ساده اش این است که برای خودتان احترام قایلید هر کس قرار نیست تا ابد با شما بماند ...

همسفر جاده دلتنگی

زندگی "باغی" است كه با عشق "باقی" است مشغول دل "باش" نه "دل مشغول" بيشتر "غصه های ما" از "قصه های خيالی ماست" پس بدان اگر "فرهاد" باشی همه چيز "شيرين" است ‏ ...

همسفر جاده دلتنگی

پیام زندگی سرشار از زیبایی هاست ... متوجهش باشید ... باران راببویید، نسیم را حس کنید ... به بهترین نحوی که می توانید از زندگی لذت ببرید و برای رسیدن به رویاهایتان مبارزه کنید ...