کارگر

دستانش از فشار زیاد کار زبر و زمخت شده اند

دلش نمی آید دست نوازش بر سر و صورت ظریف کودکانش بکشد

همه فکر می کنند احساس ندارد.

ولی هیچ کس نمی تواند شرافت او را وصف کند.

او یک کارگر است...

او یک پدر است.

 

/ 6 نظر / 16 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد

همسفر جاده دلتنگی

کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است

همسفر جاده دلتنگی

کار مایه حیات زندگی است چشمه سارِ زلال زندگی با کار جلا و روشنی می یابد و کارگران، پیشگامان این حیاتِ بدیع و نشاط آفرینند

همسفر جاده دلتنگی

از عذاب کار می ریزد عرق آنطور که ذره ای باقی نماند هیچ نای کارگر آی پیمانکار! کمتر خرده بر کارش بگیر می رسد یکروز بر دادش خدای کارگر

همسفر جاده دلتنگی

امام صادق(ع) : کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد. کارگری را بکار نمی گیرد مگر اینکه بیش از شروع کار مزدش را تعیین کرده باشد.