نگاههایی به خدا

ای کاش

نگاه ها زیرنویس داشت....

 


/ 13 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ترمه

ماندن، سنگ بودن است و رفتن، رود بودن بنگر که سنگ بودن به کجا می رسد جز خاک شدن و رود بودن به کجا می رود جز دریا شدن . . .

همسفر جاده دلتنگی

یک فکر مثبت کوچک در صبح می تواند کل روزتان را تغییر دهد ...

همسفر جاده دلتنگی

مشکلات مانند ماشین لباس شویی هستند، پیچ و تاب می دهند، می چرخانند و ما را به اطراف می کوبند. اما در نهایت، تمیزتر، درخشان تر و بهتر از قبل خارج می شویم ...

همسفر جاده دلتنگی

خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که ... تو به این بزرگی منِ کوچک را فراموش نمی کنی، ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام ...

همسفر جاده دلتنگی

بارالها تو نادیده می گیری من هم نادیده می گیرم تو خطاهایم را من عطاهایت را ...

همسفر جاده دلتنگی

کار عشق است، نماز من اگر کامل نیست آخر آنگاه که در یاد توام ... در سفرم «میلاد عرفان پور»

همسفر جاده دلتنگی

موج با تجربه ی صخره به دریا بازگشت کمترین فایده ی عشق پشیمانی ماست «فاضل نظری»

بهار

زیرنویس نمیخوادکه آی کی یو بالاباشه تولحظه ی اول میفهمه والاع