زخم و مرهم

خــــاطــــرت باشـــــــد کســــی را خواستــی مجنــــون کنــــی

زخـــــم قــــدری بــــر دلــش بگـــــذار، مـــــرهم بیشتـــــر

 

محمد حسین ملکیان

 

/ 6 نظر / 15 بازدید
ترمه

كسي كه سعي مي كند بطرف هدف نهايي قدم بردارد مانند مسافري است كه شب هنگام از كوه بالا مي رود زماني كه به قله آن رسيد چندان به ستارگان نزديك نيست اما آنها را بهتر مي بيند..

وحید53

بیشش ده و بیشش ده و بیشش ده

دریا

برایتان آرزو می کنم در میان مردمی که می دوند برای "زنده بودن" آرام قدم بردارید برای "زندگی کردن" به یادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى محبت اوست پس؛ محبت کنید چه به دوست، چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست ...................................................[گل]

دریا

......................[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]................ هر چه تبر زدی مرا زخم نشد جوانه شد ..............................[گل][گل][گل][گل][گل]..............

مات خدا

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی قصه عشق انسان بودن ماست

الما

ما را برای رفتن ساخته بودند روحمان به ماندن عادت نداشت اگرچه پاها مانده در گل روحمان اما پر می کشید برای رفتن ما اسارت کشیدیم اما در آرزوی رفتن روزگار گذراندیم دلمان پر میزد برای رفتن اما اسیر قفس بود ...