اختلاس

بادم نمیاد تو دوره مدرسه کلمه اختلاس رو شنیده باشم

یا توی درسای دوران دانشگاه ،

کسی یادمون داده باشه چجور اختلاس کنید ...

اما اینو می دونم که :

در تقدیر هر انسانی

معجزه ای خاص، از طرف خدا تعیین شده

که قطعا در زندگی اش

در زمان مناسب، نمایان خواهد شد.

یک شخص خاص،

یک اتفاق خاص،

یک موهبت خاص،

منتظر معجزه ی زندگی خود باشید.

اختلاس هم یه موهبته ، یه لطف خدا

 

/ 7 نظر / 14 بازدید
pouya

زير ِ بارآن می ايستَم ميگويَند مــد است ايـن روزهـــا عشـــــق بازی زير ِ بارآن با اشک های ابـــــر ....

ترمه

معبودم متبرکم گردان به نامت متبلورم گردان به عبادتت متذکرم گردان به ذکرت مرحمتم گردان به رحمتت

همسفر جاده دلتنگی

در بزرگراه زندگی همواره «راهت» راحت نخواهد بود ... هر چاله ای «چاره ای» می آموزد. بکوش و ناامیدی را بکُش ... برای جلوگیری از «پس رفت» پس، باید رفت ...

همسفر جاده دلتنگی

به هر کسی محبت کنی او را ساختی و به هر کسی بدی کنی به او باختی ... پس بساز و نباز ...

همسفر جاده دلتنگی

افراد ساکت پر سر و صداترین افکار را دارند «استیون هاوکینگ»

همسفر جاده دلتنگی

ابراز یک کلمه ی دلگرم کننده به فردی درمانده، ارزشش بیشتر از ساعت ها تعریف و تمجید بعد از کامیابی اوست ...

همسفر جاده دلتنگی

سوزش شلاقی که بیدارم کند بهتر از نوازش دستی ست که خوابم کند ...