کاش می شد آسمان غمگین نبود

کاش تا دل میگرفت و میشکست

دوست می آمد کنارش می نشست!

کاش میشد روی هر رنگین کمان

می نوشتم "مهربان "با من بمان!!!

کاش می شد قلب ها آباد بود

کینه و غم ها به دست باد بود

کاش می شد دل فراموشی نداشت

نم نم باران هم آغوشی نداشت

کاش می شد کاش های زندگی

تا شود در پشت قاب بندگی

کاش میشد کاش ها مهمان شوند

درمیان غصه ها پنهان شوند

کاش می شد آسمان غمگین نبود

رد پای کینه ها رنگین نبودنیما یوشیج

 

/ 14 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهار

کاش تادل می گرفت ومی شکست دوست می آمد کنارش می نشست

تومست خواب وندانی میان بستر ناز که تا به صبح دیده ایست بیدارت

نکند بوی تو راباد به هر جاببرد خوش ندارم دل هر رهگذری راببرد

مات خدا

شهامت میخواهد سرد باشی اما گرم لبخند بزنی...

مات خدا

ای گل پونه که تو این خونه میون گلدون نشستی جز من دیوونه بگو چشاتو روی دنیا بستی عاشقت می مونم بگو تو هم عاشقمی و به پام نشستی ای تو بارون صبح سحر غصه هارو از اینجا ببر می دونی که عشق یه روز میاد مشت می کوبه رو حلقه ی در برای من ترانه ای یه بیت عاشقانه ای واسه شروع غزلم، یه حس عاشقانه ای آخه کی جز تو خوب من، بوسه به شونه هام زده که یه شبه رو شونه هام انگاری بال در اومده . . . ای گل پونه؟این آهنگ شده یه مسکّن برای آشفتگی های شبانه ام..

مات خدا

چیزه زیادی نمیخواهم.... فقط کمی گوش کنی.... اندکی درک کنی.... و از ته دل این جمله رو بگویی : آرام باش! من کنارتم.....!

مات خدا

خیالم راحت است، آنکه مرا میخواد اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشد دنیال یک دلیل میگردد تا بماند... امــــــــــــــــــــــــــا... کسی به این اصل پایبند نیســـــــــــــــــــــــــــــــت... یعنی قدرت عشق انقدر قوی نیست که آدما رو به هم پایبند کنه؟؟؟ حتی اگه به دلایلی خطایی از کسی سر بزنه؟؟؟؟؟؟؟ بخشش کجاســـــــــــــــــــــــــت؟؟؟؟ گذشت کجاســـــــــــــــــــــــــــــ؟؟؟؟ آهای آدمــــــــــــــــــــــااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تا مطمئن نشدین بدون یه نفر تب میکنین، تا مطمئن نشدین بدون یه نفر زندگی میشه برزخ، تا مطمئن نشدین نشدین بدون یه نفر دنیا براتون بی رنگ میشه، نگیــــــــــــــــــــــــــن عاشقــــــــــــــــــــــــــــــــین... تو رو خدا نگیــــــــــــــــــــــــــــــــن عاشقیــــــــــــــــــــــــــــــــن... عشق قدرتیه که اگه دچارش بشی بخاطر احساست خطای عشقتو میبخشی... به خدا میبخشی... ..... کاش چشمات حرفامو میخوند...

ترمه

این روزها یکـــرنگ که باشی چشمشان را می زنی..! خسته می شوند از رنگ تکـــراریت… این روزهـــا دوره رنگین کمــــان هاست..

ازخدا میخوام به همه دوستانم آرامش بده وخیرشون رو در دلخواسته هاشون قراربده خصوصا دوست خوبمون "مات خدا"