کشتی سفید آرزوها

داشتم از این شهر می رفتم

صدایم کردی

جا ماندم

از کشتی سفید آرزوها

که رفت و غرق شد

سپاسگزارم از تو

اما

این فقط می تواند یک قصه باشد

در این شهر دود و آهن

دریا کجا بود

که من بخواهم سوار کشتی شوم و

تو صدایم کنی

می خواهم بگویم

نجاتم دادی

تا اسیرم کنی

من با کنایه حرف می زنم !


رسول یونان

 

/ 15 نظر / 55 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ارمغان

باور نميكنم خدا به كسي بگويد: " نه...! " خدا فقط سه پاسخ دارد: ١- چشم ٢- یه کم صبر کن ٣- پيشنهاد بهتري برايت دارم . . . . . . . . همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو... شاید خداست که در آغوشش می فشاردت برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن صبر اوج احترام به حکمت خداست...

ارمغان

ساکنم بر درِ میخانه که میخانه از اوست می خورم باده که این باده و پیمانه از اوست گر به مسجد کشدم زاهد و ، در دیر کشیش چه تفاوت کند ، این خانه و آن خانه از اوست خویش و بیگانه اگر رحمت و زحمت دهدم رحمت خویش از او ، زحمت بیگانه از اوست روزگاریست که در گوشه ی ویرانه ی دل کرده ام جای که این گوشه ی ویرانه از اوست گر چه پروانه دلی سوخت ز شمعی چه عجب شمع از او ، محفل از او ، هستی پروانه از اوست نیم آدم که از آن دانه ی گندم نخورم من از او ، جنت از او ، خوردن از او ، دانه از اوست سنگ زد عاقل اگر بر سر دیوانه ی ما سنگ از او عاقل از او ، این دل دیوانه از اوست گر چه جانانه در این شهر بسی هست ولی اوست جانانه ی من ، کاین همه جانانه از اوست کـشـتـن نـفـس نـه از هــمـت مــردانـه مـاسـت بس کن ای عقل که این همت مردانه از اوست گـرچـه دانـم هـمـه افسانـه بــود قصـه عـشق شـرح افسانه کنم کاین همه افسانه از اوست کـــی شــود ذات عـــدم لایـــق گـــفـتـار فــؤاد ما از اویـیم و خـود ایـن دفـتـر فـرزانـه از اوست . . (( فواد كرمانى ))

انسان

نوشته وعکس محشر عالیییییییییییی

لطيفي

خيلي قشنگ بود -آبيك

سحر

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ ................................

سحر

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم ، بی جاست ، می دانی؟ .