/ 10 نظر / 4 بازدید
سنگ صبور

مو هايش سفيد شد .... کودکي که دزدکي دفتر خاطراتم را خواند . .. . !!!!!

باران

موفق باشید پست ها جدید جالب بودند[گل]

الی

سلام زیباست

همسفر جاده دلتنگی

هر کس جای من بود می برید، اما من هنوز می دوزم؛ چشم امید به راه ...

همسفر جاده دلتنگی

آدما کنارت هستند تا کی؟ تا وقتی که به تواحتیاج دارند ... از پیش تو می روند یک روز؟ کدام روز؟! وقتی کسی جایت آمد ... دوستت دارند تا چه موقع؟ تا موقعی که کس دیگری برای دوست داشتن پیدا کنند ... می گویند عاشقت هستند تا همیشه؟! نه! فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام شود ... و این است بازی با هم بودن ...

همسفر جاده دلتنگی

گاهی وقتا آدم عمدا بازی رو می بازه ... که فقط از بازی بیاد بیرون!

بانو

نفست باران است نفست باران است دل من تشنه باريد ابر دل بي چتر مرا مهمان کن ...