شمعدونی

مراقب شمعدانی هایت باش

اردی بهشت

ماه عاشقی های بی ملاحظه استمجتبی تقوی زاد

 

/ 18 نظر / 19 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دلسوختگان

دنبال من می گردی و حاصل ندارد موجی که عاشق شد سر ساحل ندارد باید ببندم کوله بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد من خام بودم، داغ دوری پخته ام کرد عمری که پایت سوختم قابل ندارد من عاشقی کردم تو اما سرد گفتی: «از برف اگر آدم بسازی دل ندارد» باشد، ولم کن با «خودم» تنها بمانم دیوانه با دیوانه ها مشکل ندارد وقتی که حقِ دل نداری میهمانی مهمان که جایی حق آب و گل ندارد! شاید به سرگردانی ام دنیا بخندد موجی که عاشق می شود ساحل ندارد «مهدی فرجی»

ترمه

آدم های منفی به پيچ وخم جاده می انديشند و آدم های مثبت به زيبايی های طول جاده ...

محدثه ام

کپی آزاده؟؟؟

همسفر جاده دلتنگی

خدایا ...! گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ...، این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ... این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...!

همسفر جاده دلتنگی

کاش می شد که کسی می آمد باور تیره ی ما را می شست و به ما می فهماند... دل ما منزل تاریکی نیست اخم بر چهره بسی نازیباست بهترین واژه ، همان لبخند است که از لبهای همه دور شده ست کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم...!!!

همسفر جاده دلتنگی

زندگی زیباتر می شود هنگامی که بدانی دیگران در دنیای فراموشی ها بیادتند «هیچ گاه فراموش نخواهی شد»

همسفر جاده دلتنگی

خوشبختي لبخند خداوند است ... اميدوارم خدا هيچ گاه لبخندش را از تو دريغ نكند ...

همسفر جاده دلتنگی

به قول جهان پهلوان تختی، جهان پهلوان بودن یعنی چراغ امیدی تو دل یک بچه یتیمی روشن کنی که حتی تنها رفیق صمیمیتم ندونه ...