دلهای وارونه

کاش زندگی از آخر به اول بود..

پیر بدنیا می آمدیم..

آن گاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم..

...

سپس کودکی معصوم می شدیم و در،

نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم...!!!

 


/ 6 نظر / 17 بازدید
ترمه

برایت اینگونه دعا کردم! خدایا ! بجز خودت به دیگری واگذارش نکن! تویی پروردگار او! پس قرارده بی نیازی درنفسش ! یقین دردلش ! اخلاص درکردارش! روشنی دردیده اش! بصیرت درقلبش ! و روزى پر برکت در زندگیش...

دریا

گاه می توان تمام زندگی رادرآغوش گرفت/اگرتمام زندگیت یک نفرباشد [گل][گل][گل]

کمی بودن

کااااش

مریم

کااااااااااااااااااااااااااااااش