انعکاس

ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ

ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺒﯿﻨﯽ...

ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،

ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ...

ﺍﮔﺮ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺵ...

ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ،

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭ

ﺩﻧﯿﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﭘﮋﻭﺍﮎ ﻧﯿﺴﺖ...

 


/ 22 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
به لحظه های من بیا...

دریا هم که باشی... گاهی در چارچوب خودت نمی گنجی... سر می کوبی به صخره و ساحل... دست و پا می زنی... کسی حرفت را نمی فهمد... پس از جدالی سخت... با خودت... بی رمق... غمگین... تنها... به خودت باز می گردی... دنياي بي رحمي است... اما تو از دنیا بی رحم تر باش... بجنگ... باهرچه تورا از آرزوهایت دور می کند...!!!

neda

ﻣـــــﻦِ ﺍﺯ ﺩﺭﯾـــــﺎ ﯾـــﺎﺩ ﮔـــﺮﻓـــﺘــﻢ ... ﻏـــﺮﻗـــﺶ ﮐـــﻨﻢ .. ﻫـــﺮ ﮐـــســـﯽ ﺭو ﮐﻪ ﺍﺯ ﺣـــــﺪﺵ ﮔــــــﺫﺷــــﺖ

مسافر

در زندگی من اتفاقهایی همیشه می افتند حتی وقتی دستشان را میگیرم دلت برای من نسوزد ؛ من عادت کرده ام که همیشه دستی چوب لای چرخ آرزوهایم بگذارد . . . .

کمی بودن

ولی بنظرم این قانون همیشه صدق نمی کنه

مریم

آیا دوست دارید برای صلح جهانی کاری انجام دهید ؟ به خانه بروید و به خانوادتان عشق بورزید (مادر ترزا)

مریم

آیا دوست دارید برای صلح جهانی کاری انجام دهید ؟ به خانه بروید و به خانوادتان عشق بورزید (مادر ترزا)

شاپرک

دلهای پاک خطا نمی کنند... سادگی میکنند... امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست...

همسفر جاده دلتنگی

چه غریب ماندی ای دل! نه غمی، نه غمگساری «هوشنگ ابتهاج»