شهادت ائمه

امشب رضا ز سوز جگر گریه می کند

مانند سیل ، ز ابر بصر گریه می کند

تنها پسر نه ، دختر چشم انتظار هم

از داغ جانگداز پدر گریه می کند

 

/ 7 نظر / 15 بازدید
جهان پاک

ای بنای حرم عدل و امان را بانی وی ز رخسار تو آفاقْ همه نورانی که گمان داشت که با آن همه تشریف و جلال یوسف فاطمه یک عمر شود زندانی؟ شهادت امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد

همسفر جاده دلتنگی

امام کاظم (ع): هر که خشم خود را از مردم باز دارد، خداوند عذاب روز قیامت را از او باز می دارد.

همسفر جاده دلتنگی

امام کاظم (ع): کم گویى، حکمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى که شیوه اى نیکو و سبک بار و سبب تخفیف گناه است.

همسفر جاده دلتنگی

چهار چوب نگاهت به چهار دیواری اگر چه روز نداری، همیشه بیداری مکیده است توان تو را لب زنجیر برای دادن جان، جان من توان داری؟

همسفر جاده دلتنگی

امام کاظم (ع): بدانید که بهاى تن شما مردم، جز بهشت نیست، آن را جز بدان مفروشید.

همسفر جاده دلتنگی

امام کاظم (ع): مصیبت براى شكیبا یكى است و براى ناشكیبا دو تا.