کودکی

کاش همیشه کودک می ماندیم

تا به جای دلمان

سر زانوهایمان زخمی می شد...

 

 

/ 2 نظر / 41 بازدید
بهار

کودکیهایم را دوست دارم که به جای دلم سر زانوهایم زخمی بود

انسان

عالیییییییییییییییییی[دست]