ما از او دوریم

ما از او دوریم ، نه او از ما .....

 

 

گفتم که ماه رویت ، از ما چرا نهان است ؟

گفتا که خود نهانی ، ورنه رخم عیان است

/ 17 نظر / 71 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهار

کم کم خسوف میشود این ماه بندگی آقا بیاو جان عزیزت طلوع کن

بهار

دل من گیر عزیزی است که از خوبیهاش مجری ماه عسل در پی آن می گردد

روزالی پیرسون

در مسابقه شیر با آهو، بسیاری از آهو ها برنده می شوند چون شیر برای غذا می دود ولی آهو برای زندگی. پس"هدف مهمتر از نیاز است" +آپم....[گل]

الیسا

ﮔﺮﮒ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﻃﻌﻤﻪ ﺍﺵ ... ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪ ﺑﻮﯾﯿﺪﺵ ﺑﻮﺳﯿﺪﺵ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺪ ... ﺍﻓﺴﻮﺱ ... " ﺫﺍﺕ " ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ !!... ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﻠﻄﺎﻥِ ﺟﻨﮔــَـﻠَﻨﺪ ! ﻭ ﺑﺒﺮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮﺍﻥِ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ! ﺍﻣﺎ ﺧﻨﺪﻩَ ﻡ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭِ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﯿـــﺮﮎ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﭙَﺮﻧﺪ ! ﻭﻟــﯽ " ﮔﺮﮒ " ﺭﺍﻡ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ ! ﻫﻤـــﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ " ﮔﺮﮒ " ﺣُــﮑﻤﺶ " ﻣـــَـــﺮﮒ " ﺍﺳﺖ........................

اهورا..

....آروم،،،آروم،،،عید سعید فطر داره دانلود میشه ████████████▒ 99/5% ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ؛ ﯾﮏ ﺫﻫﻦ ﺁﺭﺍﻡ... ﯾﮏ ﺗﻦ ﺳﺎﻟﻢ... ﯾﮏ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ.... ﯾﮏ ﺭﻭﺯﻗﺸﻨﮓ... ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺵ...ﯾﮏ ﺧﻮﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻝ... ﻧﺼﯿﺐ عزیزاﻧﻢ ﮐﻦ،،،ﺁﻣﯿﻦ

شادی

الهم عجل لولیک الفرج[گل]

ترمه

گر سینه شود تنگ ، خدا با ما هست گر پای شود لنگ ، خدا با ما هست دل را به حریم عشق ، بسپار و برو فرسنگ به فرسنگ ، خدا با ما هست ...

دریا

دلم را سپردم به بنگاه دنیا و هی آگهی دادم اینجا و آنجا و هرروز برای دلم مشتری آمد و رفت. و هی این و آن سرسری آمدند و رفتند ولی هیچ کس واقعا اتاق دلم را تماشا نکرد ... دلم قفل بود! کسی قفل قلب مرا وا نکرد! یکی گفت چرا این اتاق پر از دود و آه است! یکی گفت چرا دیوار هایش سیاه است! یکی گفت چرا نور اینجا کم است! و آن دیگری گفت ...! و انگار هر آجرش فقط از غم و غصه و ماتم است! و رفتند و بعدش دلم ماند بی مشتری ... و من تازه آن وقت گفتم : خدایا تو قلب مرا میـخری؟! و فردای آن روز خدا آمد و توی قلبم نشست و در را به روی همه پشت خود بست و من روی آن در نوشتم : ببخشید، دیگر برای شما جا نداریم از این پس به جز او کسی را نداریم ... ..........................................................[گل]

دریا

..مشو در پيچ و تابِ رنج و غم گم به هر حالت تبسم كن، تبســـم ................................................[گل]

انسان

[دست]بله درسته...ما دوریم