باشد پرنده کوچ بکن سمت خانه ات

باشد پرنده! کوچ بکن سمت خانه ات

هر چند سخت می گذرد با بهانه اتآن جا امیدوارم از آواز پر شوی

موسیقی و غزل بشود آب و دانه ات


خوش بگذرد طراوت ییلاق و بشکفد

در برفگیر چشم اهالی جوانه اتپاییز، سهم حنجره ی من، تو سعی کن

سرشار از بهار بماند ترانه اتمن یک مترسکم که به دوشم ... خدا کند،

خوشبختی هما بنشیند به شانه اتنگذار در خشونت مردانه حل شود

رفتار مینیاتوری دخترانه اتمن می روم صدا شوم و زندگی کنم

در بیت بیت هر غزل عاشقانه ات


مهدی فرجی

 

/ 5 نظر / 17 بازدید
شاپرک

نذر کردم تا بیایی هر چه دارم مال تو چشم های خسته و پر انتظارم مال تو یک دل دیوانه دارم با هزار آرزو آرزویم هیچ قلب بی قرارم مال تو [گل]

دریا

دلم گرم خداوندی ست که بادستان من گندم برای یاکریم خانه میریزد,چه بخشنده خدای عاشقی دارم که میخواندمراباآنکه میداند گنهکارم,دلم گرم است میدانم بدون لطف او تنهای تنهاییم....... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

همسفر جاده دلتنگی

اینجا غم محبت آنجا سزای عصیان آسایش دو گیتی بر ما حرام کردند «حزین خراسانی»

همسفر جاده دلتنگی

آن کودکم که آمده از مدرسه، ولی قدش نمی رسد بزند زنگ خانه را «علیرضا قنبری»

همسفر جاده دلتنگی

هر جور و جفا که کرده ای معذوری زان پیش که عذرت نپذیرند بیا «سعدی»