آب را گل نکنیم

در مصرف آب صرفه جویی کنید

به بقیه هم توصیه کنید

 زمین خشک و تشنه ست !!!

 

/ 13 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهـــــرا

آب مایع و مایه حیات است .... بگونه ای استفاده کنیم تا آیندگان نیز سهمی داشته باشن [رویا][گل]

ساجده

یا رب تو مرا انابتی روزی کن شایسته خویش طاعتی روزی کن زان پیش که فارغ شوم از کار جان اندر دو جهان فراغتی روزی کن[گل]

ساجده

ساده می گویم : خـدایــا دوسـتـت دارم ... به تو من خیره می گردم ؛ به این جنگل ... به این برکه ... به خط نور ... به این دریا ... به رقص آب ... به این افسون بی همتا ... چه باید گفت؟ کمک کن واژه ها را بر زبان آرم ؛ بگویم لحظه ای از تو ... از این زیبائی روشن ، از این مهتاب ... بریزم با نسیم و گم شوم در شب ؛ بخندم با تو لختی در کنار آب ... زبانم گنگ و ذهنم کور ، تنم خسته ، دلم رنجور ... تمام واژه ها قامت خمیده ، ناتوان ... بی نور .... پر از پیچیده گیست این ذهن ناهموار ؛ سکوت واژه ها درهم تنیده ، مثل یک آوار ... من از پیچیده گی ها سخت بیزارم ؛ تو با من ساده می گویی و من هم ساده می گویم : " خـدایــا دوسـتـت دارم " [گل]

۩۞۩ آفتاب ۩۞۩

بخششش را "بخش کن"...محبت را "پخش کن"... غضب "پریشانــــی" است...نهایتش "پشیمانـــی" است... "به طرف" گوش بـــده..."بـی طـــرف" نظر بده.. شکیبایی... بر هر "دعوایــــی"دواست... هر چه "بضاعتمـــان" کمتراست..."قضاوتمـــان" بیشتر است... وقتی "عصبانـــی" هستم..." لب به لبخنــــد" نمی زنم! با "خویشتنــــداری"..."خویشاونــــد داری"... "بخشـــش"...پاک کن "رنجـــش"... به "خشـــم"..."چشـــم" نگو.... در اینکه با هم "تفاوت داریــم"... با هم "تفاهم داریــــم"!؟ موقع عصبانیت..."داد نـــزن" خود را "بــاد بـــزن"! سوء تفاهم، "تیر خطایـــی" است...که از "گمـــان" رها می شود! انسان "خوشـــرو"...گل "خوشبـــو "ست... " آتشنشـــان" باش... " آتشفشـــان" نباش... از دورویــی "دوری" کنیم...جای "دوری" نمی رود! وقتی "دو

۩۞۩ آفتاب ۩۞۩

ذهنِ ما باغچه است گل در آن باید کاشت... گل بکاریم بیا تا مجالِ علفِ هرز فراهم نشود بی گل آراییِ ذهن نازنین هرگز آدم، آدم نشود...

سپیده

من واقعا نگران کم آبیم [نگران]

فائزه

یه سوال.....شما پزشک هستید؟؟؟؟؟؟؟

همسفر جاده دلتنگی

تمام غصه های دنیا رو می شه با یک جمله تحمل کرد: خدایا می دانم که می بینی!