لبخند بزن

برای اثر گذاشتن روی دیگران اخم نکن

پیشانیت چروک میشود ...

از لبخندت استفاده کن !

زیبائی دندانهایت تاثیر بیشتری دارند....

 

 

/ 11 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همسفر جاده دلتنگی

ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم شاید رنگ مورد علاقه ی یکدیگر نباشیم اما روزی برای کامل کردن نقاشیمان به هم نیاز خواهیم داشت به شرطی که همدیگر را تا حد نابودی نتراشیده باشیم ...!

همسفر جاده دلتنگی

می توان زيبا زيست نه چنان سخت که از عاطفه دلگير شويم نه چنان بي مفهوم که بمانيم ميان بد و خوب لحظه ها می گذرند گرم باشيم پر از فکر و اميد عشق باشيم و سراسر خورشيد زندگي همهمه مبهمی از رد شدن خاطره هاست هر کجا خنديديم هر کجا خندانديم زندگانی آنجاست بی خيال همه تلخی ها

همسفر جاده دلتنگی

زندگی، موسیقی گنجشک هاست زندگی، صبح و تماشای خداست گر تو را نور یقین پیدا شود می تواند زشت ها زیبا شود زندگی یعنی همین پروازها صبح ها لبخندها آوازها

همسفر جاده دلتنگی

کسی که مرا به خاطر خوبی هایم می خواهد، نمی خواهم ...، کسی را می خواهم که با دانستن بدی هایم، باز هم مرا بخواهد! «ارنستو ساباتو»

الی

خیلی زیبا بود ممنون

دریا

بهترین آدمها زندگی همانهایی هستند که وقتی کنارشان میشینی چایی ات سرد میشود ودلت گرم . .

ســــــاز زندگــــــی

گاهی دوست داری با لبخندت همه را مهمان کنی اما گه گاهی میشود که غم نهفته در عمق دلت عمیق روی چروک پیشانیت ردپایی گذاشته که با هیچ لبخند مصنوعی نیز پاک نمیشود... لبخند یعنی دلم غم که ندارد هیچ حتی خریدار غمهای شما نیز هست [گل]