دلدار را آگه کنید

دل خرابـــــی مـــــی‌کند،

دلدار را آگه کنید...حافظ

 

/ 5 نظر / 15 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

آزاد آزادم ببین چون عشق درگیر من است دیگر گذشت آن دوره که تقدیر زنجیر من است «فاضل نظری»

همسفر جاده دلتنگی

صد تا داماد کفن پوش صد تا نوعروس بیوه کار ما به جای فریاد قلقلک دادن دیوه «یغما گلرویی»

الی

هم متن هم تصویر زیبا بود

ابراهیم

سلام مرسی دوست خوبم خیلی زیبا بود.هم پستتون و هم کامنت خیلی زیباتون. مرسی[گل]