شمع و حدیث عاشقی

شمع میسوزد و پروانه به دورش نگران ...

او که میسوزد و پروانه ندارد چه کند ...؟

 


/ 19 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همسفر جاده دلتنگی

بی هیچ علت خاصی بذار بهت خوش بگذره :)

همسفر جاده دلتنگی

قبل از خواب همه را ببخش و بسپار به خدا، بعد بخواب ... برای شروع یک روز نو باید آرام و سبک باشی ... بارِ سنگین اشتباهات اطرافیان را بر دوش نگیر بگذار برای خودشان بماند تا حمل کنند ... ببخش و بگذر فقط چون روح تو لایق آرامشی بی نظیر است ...

همسفر جاده دلتنگی

مهم نیست چقدر نعمت و امکانات دارید، وقتی ندانید چگونه باید از آنها استفاده کنید ...

همسفر جاده دلتنگی

هیچ گاه اجازه ندهید فقط به خاطر لحظاتی ناامیدی و ناراحتی، در هر زمینه ای به کمتر از آنچه لیاقت شماست، رضایت دهید ...

همسفر جاده دلتنگی

چقدر زیباست خاموش ماندن ... زمانی که کسی انتظار دارد تا شما خشمگین شوید ...

همسفر جاده دلتنگی

قانون مهم پس انداز: آنچه که بعد از خرج کردن می ماند را پس انداز نکنید، آنچه را که بعد از پس انداز کردن می ماند خرج کنید.

همسفر جاده دلتنگی

امروزت را زندگی کن نه دیروز را نه فردا را فقط امروز را ... لحظه های زندگی ات را آباد کن هرگز امروزت را به فردا اجاره نده ...

همسفر جاده دلتنگی

نبردهای زندگی همیشه به نفع قوی ترین ها پایان نمی پذیرد، بلکه دیر یا زود بُرد با آن کسی است که بُردن را باور دارد

همسفر جاده دلتنگی

اگر کسی را یافتی که در لبخندت، غمت را دید در سکوتت، حرف هایت را شنید و در خشمت، محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی زندگی توست ... «دکتر علی شریعتی»

همسفر جاده دلتنگی

همیشه دوستت دارم ها را ... دلخوری ها را ... نگرانی ها را ... به موقع بگویید ... حرف های خود را به یک دیگر با «کلام» مطرح کنید؛ نه با «رفتار» ... که از کلام همان برداشت می شود که شما می گویید؛ ولی از رفتارتان هزاران برداشت ... قدر بدانید فرصت با هم بودن را ...