دست فرمون

گاهی همه چیز برای:

“شاد بودن مهیاست

فقط “تو” نیستی !

اما این دیگه خیلی ترسناکه

تو هم که باشی ، نمیشه

/ 12 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
وحید53

حتی رو پل لغزانی این گونه شاد بودن

شادی

پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم. بینش ده تا تفاوت ایندو را دریابم مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتارکنند

اوا

هرجا هستم باشم فقط تو كنارم باش من كوه را سنگ ميكنم دريا را جوب ميكنم فقط كنارم باش

آسمان

"باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای ؛ تحویل دهی... خواه با فرزندی خوب خواه با باغچه ای سرسبز خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی و اینکه بدانی ... حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است... این یعنی تو موفق شده ای!" گابریل گارسیا مارکز

سپیده

یعنی دست فرمونش از منم بهتره ؟؟؟؟[مغرور]

همسفر جاده دلتنگی

همواره روحی مهاجر باش به سوی مبدا، به سوی آنجا که بتوانی انسان تر باشی و از آنچه که هستی و هستند فاصله بگیری، این رسالت دایمی توست ... «دکتر شریعتی»