آخرین نفس

اگر مجبور باشم انتخاب کنم

بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن

از آخرین نفسم استفاده می کنم

تا به تو بگویم دوستت دارم ...

 


/ 2 نظر / 13 بازدید
دریا

دوست داشتن اگر به اخلاص رسیده باشد, دوست را به دوست همانند می کند. ................................................[گل][گل][گل][گل]