ارزش دوستی

عارفی پرسید:

دوست را چون دوستش داری نیازش داری؟

یا که چون نیازش داری دوستش داری؟

گفتم:

 چون دارمش بی نیازم ...خیال باطل

 

 

/ 8 نظر / 27 بازدید
سعید

چه عکس قشنگی [دست]

شاپرک

صادق بودن شاید منتهی به دوستی های فراوان نشود اما همیشه نتیجه اش یافتن دوستان حقیقی خواهد بود [گل]

همسفر جاده دلتنگی

مردم هر کدام آرزویی دارند، یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است ... «سقراط»