/ 10 نظر / 14 بازدید
آیدا

[لبخند][گل]

روزالی پیرسون

زندگیست دیگر! همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست! باید یاد گرفت با هر سازش رقصید، حتی با ناکوک ترین ناکوکش... اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن! حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد...[گل]

روزالی پیرسون

از شبنم عشق،خاک آدم گل شد شوری برخاست فتنه ای حاصل شد سرنشتر عشق بر رگ روح زدند یه قطره خون چکید و نامش دل شد

دختر کوچولو

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می‌آورد می‌خواهم فراموش‌ات کنم اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره‌ها پاک نمی‌شود![گل]

همسفر جاده دلتنگی

چرا اهل سیاست منطق حکمت نمی دانند خدایا بار دیگر بعثتی بخشا شبان ها را «علیرضا قزوه»

همسفر جاده دلتنگی

چون شکست آینه، حیرت صد برابر می شود بی سبب خود را شکستم تا بیننم کیستم «فاضل نظری»

همسفر جاده دلتنگی

بار جهان ز دوش خود گرچه فرو گذاشتم لیک امید راستی نیست قد خمیده را «محمد قهرمان»

همسفر جاده دلتنگی

تو قرص ماهی و من برکه ای که می خشکد خود این خلاصه غم های روزگار من است «فاضل نظری»

شادی

يه رفيق دارم اونقدر دماغش گنده اس که . . . . وقتي کنارم ميشينه تنگي نفس ميگيرم آخه همه اکسيژن اطرافش رو مثل هود ميکشه!!