میوه نارس

تا زمانی که به عشق نرسیم نارسیم!!!

علی نوشادی شبستری

 

/ 20 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همسفر جاده دلتنگی

مرا از یاد برد آخر ... ولی من به جز او ... عالمی را بُردم از یاد «فریدون مشیری»

همسفر جاده دلتنگی

هر چند خنده های تو دل می برد ولی این گونه اخم کردنت ای ماه، محشر است «بهمن صباغ زاده»

همسفر جاده دلتنگی

سخن این است که ما بی تو نخواهیم حیات بشنو ای پیک خبر گیر و سخن باز رسان ... «حافظ»

همسفر جاده دلتنگی

عشق یعنی استخوان و یک پلاک سالها تنهای تنها زیر خاک

همسفر جاده دلتنگی

فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست چون روز بگذرد از همه ی سنگریزه ها «فاضل نظری»

همسفر جاده دلتنگی

هر کار می کنیم گناه است، مانده ام در زندگی گناه نباشد چه می کنیم؟ «یاسر قنبرلو»

همسفر جاده دلتنگی

گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم گاهی از دور تو را خوب ببینم کافیست «محمدعلی بهمنی»

همسفر جاده دلتنگی

مرا ببخش که با دوری ات زنده ام هنوز ... «کیکاووس یاکیده»

همسفر جاده دلتنگی

گاهی نیاز داریم که کسی فقط حضور داشته باشد ... نه به خاطر اینکه چیزی را درست کند، یا کار خاصی انجام دهد، بلکه فقط به این خاطر که احساس کنیم کسی کنارمان هست و به ما اهمیت می دهد!

الی

خخخخخخخ چه باحال