یارانه عشق

عمریست دلم چو صید دربند شده ...

ای دوست مگر قیمت دل چند شده ؟..

سنگین شده سایه ات کجایی نکند ...

یارانهٔ عشق هم هدفمند شده ؟..

؟

 / 7 نظر / 25 بازدید
همسفر جاده دلتنگی

کارش به طغیان می کشد رودی که یک سد راه وصالش را به دریا بسته باشد «رویا باقری»

همسفر جاده دلتنگی

از صبح پرده سوز خدایا نگاه دار این رازها که ما به دل شب سپرده ایم «صائب تبریزی»

همسفر جاده دلتنگی

موج های بی قرار و گوش ماهی ها که هیچ عشق گهگاهی نهنگی را به ساحل می کشد «حسین جنتی»

behdone

[دست][دست][دست][دست]

دریا

اکنون منم که در دل این خلوت وسکوت/ای شهرپرخروش،تورایادمیکنم دل بسته ام به او و تو اوراعزیزدار/من باخیال او دل خودشاد میکنم

کتایون

❉خانه قلب من از خشت رفیقان برپاست ❉دیدگانم زگل روی رفیقان بیناست ❉روزگاریست که هرکس زکسی بی خبر است ❉بازهم بر دل ما،یاد رفیقان برجاست