عمری با تو بودن

لحظه ای بی تو

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
همسفر جاده دلتنگی

بعضی کلمات همانند سکه بر اثر زیادی استعمال ساییده می‌شوند و نقش و نگارشان محو می‌شود، آزادی هم یکی از این کلمات است ...

همسفر جاده دلتنگی

اینگونه زندگی کنیم: ساده اما زیبا، مصمم اما بی خیال، متواضع اما سربلند، مهربان اما جدی، سبز اما بی ریا، عاشق اما عاقل ...

همسفر جاده دلتنگی

در شرایط دشوارِ زندگی، مردِ بزرگ به خود سخت می گیرد و مردِ کوچک به دیگران ...

همسفر جاده دلتنگی

برای انجام ندادن ۱ کار می توان ۱۰۰۱ دلیل آورد اما برای انجام ۱۰۰۱ کار ۱ دلیل کافیست ...