ای حسود

حسادت نکن…!

این که بعد از تو بغل گرفته ام…

زانوی غم است!

/ 28 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
صبور

به یاد داشته باش خدا در دستیست که به یاری می گیری، در قلبیست که شاد میکنی ... در لبخندیست که به لب می نشانی ... خدا در عطر خوش نانیست ، که به دیگری می دهی در جشن و سروریست که برای دیگران بپا می کنی و آنجاست که عهد میبندی و عمل می کنی ... ! yadehhagh.persianblog.ir

♥♥Nafas♥ ♥

دوستت دارم هایت را به کسی نگو نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام [گل]

همسفر جاده دلتنگی

امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذریم کسی دست نزند ...

آسمان

چـه خـوب اسـت آدمها یـک نفـر را هـر روز دوســـت داشتـه باشنـد نـه هـــر روز یــک نــفــــر را .... [گل]

سپیده

آخــــــــــ[ناراحت]ــــــــــی ...

فاطمه

ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﺁﺩﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻒ ﺗﺎ ﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ " ﺏ " ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻴﻤﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺜﻞ " ﺩ " ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺜﻞ " ﻉ " ﻋﺎ ﺷﻘﺖ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﻣﺜﻞ " ﻡ " ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲ ﻣﻮﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺜﻞ " ﻱ " ﻳﺎﺭﺕ ﺑﺸﻦ[گل]