آبرو

 

 

 

باران آبرویم را خرید؛

شبیه مردی که

گریه نمی کند؛

به خانه برگشتم ...

 

 

 

 

 

 

 

/ 17 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Mahsa

زندگی روندی شبیه اکو است هر آنچه به اطرافتان بفرستید به سوی شما باز خواهد گشت پس همین حالا, پیامها و انرژی خوب صادر کنید… "زیگ زیگلار"

آزاده

نوشته هاتون یک از یک زیباتر بود، متشکر از حسن سلیقتون، [گل]

فائزه

❀ ایـــمــان دارم ... ❀ کــه قشنـگـتــرین عشــق ... ❀ نگــاه مهــربـــان خــداونـــد بـه بنـدگـانـش اســت ... ❀ زنـــدگــی را بـــه او بســــپار ... ❀ و مطـمئـــن بـــاش که تــا وقتـــی کــه پشتــت بــه خـــدا گــرم اســت ... ❀ تمـــام هــراس هـــای دنیـــا خـنـــده دار اســت

دریا

یارب مکن ازلطف پریشان مارا هرچندکه هست جرم وعصیان مارا ذات توعنی بوده ومامحتاجیم محتاج بغیرخودمگردان مارا..... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

الی

خیلی زیباست. دیروز اصفهان بد جور بارون میومد

ارمغان

باران ببـ ـار . . تمـ ـام خاط ـره هـ ـا را بشـ ـور . . تمـ ـامـ ِ دوستـ ـتـ دارمـ هـ ـا . . تمامـ ِ عاشقـ ـانـ ـهـ هـ ـا . . ببـ ـار که مـن هـ ـمـ شـ ـرمـ نکنـ ـمـ . .

شادی

خوش به حال ماهی ها تکلیفشان معلوم است هوایی که می شوند ، می میرند

همسفر جاده دلتنگی

شمع بزمی تا برویش نور افروزیم نیست دلبری تا در غمش پروانه سان سوزیم نیست شد ز می پیمانه ها خالی و امشب ای دریغ جز شب تاری که خندد بر سیه روزیم نیست

همسفر جاده دلتنگی

آدمیان به لبخندی که بر لب می‌ نشانند به احساس خوبی که برجا می‌ نهند به دردی که از یکدیگر می‌ کاهند، می‌ ارزند ...

سنا

گاهی با مداد سفید دورت خط میکشند ولی خط ٬ خط است!!!