پل شکسته

دختران شهر

به روستا فکر می کنند

دختران روستا

در آرزوی شهر می میرند

مردان کوچک

به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند

مردان بزرگ

در آرزوی آرامش مردان کوچک

می میرند

کدام پل

در کجای جهان

شکسته است

که هیچ کس به خانه اش نمی رسد.


گروس عبدالملکیان

/ 15 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پروانه ا خواهم ماند ...

من خواهم ماند ... در هزار و یک رنگیه روزگار تمام دنیای خویش را با رنگ سفیده صداقت نقاشی میکنم . حتی اگر هیچکس نفهمد چه کشیده یا چه گفته ام... چون این گفتن و نشنیدن ... این کشیدن و ندیدن .... مرا هویداترین خواهد کرد...

الی

در این صبح زیبای پاییزی برایت روزی ، تن سالم امید وافر و نشاط آرزومندم

همسفر جاده دلتنگی

پرواز هم دیگر رویای این پرنده نبود دانه دانه پرهایش را چید تا بر این بالش خواب دیگری ببیند! «گروس عبدالملکیان»

همسفر جاده دلتنگی

می خواستم بمانم رفتم می خواستم بروم ماندم نه رفتن مهم بود و نه ماندن مهم من بودم که نبودم ... «گروس عبدالملکیان»

همسفر جاده دلتنگی

ندیده ای؟! همان انگشت که ماه را نشان می داد ماشه را کشید ... «گروس عبدالملکیان»

ابراهیم

سلام مرسی دوست خوبم[گل] پست زیبایی بود

الی

سلام .وای چقد قیافه این بچه معصومه .متن زیبایی بود ممنونم

سی تن

عجب رسمیه رسم زمونه ....... فقط خدا میداند سرنوشت این کودک فقیر چه خواهد شد !!! شاید او یکی از ...... باشد کی میداند؟؟؟؟؟

ماری بانو

پلی که در سقیفه شکست!