افسوس نخورید

بزرگی می گفت :

هیچوقت بابت عشق هایی که نثار کسانی کردید و بعدها

به این نتیجه رسیدید ذره ای برای عشق شما ارزش قائل نبودند،

افسوس نخورید .

شما آنچیزی که باید به زندگی ببخشید ، بخشیدید.

و چه چیزی زیباتر از عشق.

عشق تماما" انرژیست که در کائنات ماندگار خواهد بود.

و در نهایت،

هر رنجِ دوست داشتن یک صیقلی ست بر روح .

با هر تمرین دوست داشتن، روح زلال تر میشود و

بخشیدن سهل تر و فراموش کردن ساده تر.

و هر بار بیشتر می آموزیم که دوست داشته باشیم بی دلیل

و این یعنی رسیدن به آرامشی بی انتها.

 

/ 9 نظر / 32 بازدید
مسافر

. آرام بگیر دلم … تنگ نشو برایش … مگر نشنیدی جمله ی آخرش را ! “چیزی بینمان نبوده”

همسفر جاده دلتنگی

جهان سوم جایی ست که مردمش به فکر «آمدن» یه روز خوب هستند نه «آوردنش» ... «میشل فوکو»

همسفر جاده دلتنگی

اگر می خواهی دروغی نشنوی اصراری برای شنیدنِ حقیقت نداشته باش ... «وودی آلن»

همسفر جاده دلتنگی

در واقع تنها دو چیز هست که می تواند یک انسان را تغییر دهد: عشقی بزرگ یا خواندن کتابی بزرگ ... «پل دزلمان»

پرچین خاطره

پروردگارا یاری ام ده تا بدون اینکه از ایمان افراد بپرسم و بدون اینکه بدردم بخورند ، همدل و همدردشان باشم زیرا در سودای هر انسانی “روح تو” خانه گزیده است !

الی

خداوند بی قید و شرط شما را دوست دارد .فقط خدا

دریا

ولی اینجا به سوی آسمانهاست هنوزاین دیده امیدوارم خدایااین صدارامی شناسی؟ من تورادوست دارم,دوست دارم ....... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

کمی بودن

بااین حرفابازم ازعشق بدم میاد...