دورترین نقطه

کجای جهان دورتر است

آنجا که تویی

یا آنجا که منم !!!

 

/ 3 نظر / 14 بازدید
مات خدا

اینجا که منم....دور تر است به همــــــــــــــــه جا.... دلتنگـــــــــــــــــم،بی نهایت دلتنگ، دلتنگی دمار از روزگارم دراورده است... خداوندم؟ صبـــــــــــــــــــــــر عطایم کن.. یادمیدارمت کابویی..

ترمه

. با عقلت ، دلبستگی های دنیوی را از خود دور کن وگرنه این دلبستگی هایت هستند که عقلت را از تو دور می کنند