بی حیا

دوستی می گفت :

وقتی میخواهند عاشقانه بنویسند :

تصویری نیمه عریان را به متن اضافه می کند .

وقتی میخواهند عشق را تعریف کنند :

از برهنگی مانکن های غربی استفاده می کنند .

وقتی میخواهند به دیگران نشان دهند عاشق شده اند :

دختری را با نگاه های هوس آلود انتخاب می کنند .

معلوم نیست عاشق ها ،بی حیا شده اند یا بی حیا ها عاشق . . . ! ! !

 

/ 10 نظر / 11 بازدید
khodai

برای اینکه عاشق نیستن....بلکه ادای عاشقا رو در میارن[گل]

الی

اون ها عاشق نیستند فقط اسم عاشق بودن را یدک می کشند عاشق بی حیا نیست

فائزه

واقعا معلوم نیست..............صد افسوس.....

شاپرک

کاش در دهکده عشق فراوانی بود توی بازار محبت کمی ارزانی بود کاش اگر گاه کمی لطف بهم میکردیم مختصر بود ولی ساده و پنهانی بود [گل]

کمی بودن

عاشقانه های امروزدیگرهیچگاه عارفانه نخواهدشد....

نورالهدی

دقیفا زدی تو خال[تایید][دست]

m

[تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید][تایید]

m

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

m

[دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]