آبی آسمان

اینقدر سکوت نکن …

زمزمه کن گاهی !

قدم بزن در کوچه های زندگی …

و گاهی آرام پرواز کن …

این آبی بیکران مال تو نباشد …

مال کیست ؟؟

 


/ 12 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرهاد

سلام زبان هیچ استخوانی ندارد... اما آنقدرقوی هست که بتواندقلبی را بشکند پس مراقب حرفهایمان باشید. [گل]

فائزه

در پهنه اقیانوس ارام قدم می زنم و به این فکر می کنم که پهنه اقیانوس تفکراتم به کجا میل کرد؟

دریا

مرا کسی نساخت ، خدا ساخت … نه آنچنان که کسی می خواست ، که من کس نداشتم . کسم خدا بود ، کس بی کسان.

ترمه

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید . . .

همسفر جاده دلتنگی

ديروز قصد داشتم دست اتفاق را بگيرم تا نيفتد! اما امروز فهميدم که اتفاق خواهد افتاد، اين ما هستيم که نبايد با او بيفتيم ...! روزگارتان پر از اتفاق های قشنگ [گل]

همسفر جاده دلتنگی

به دشمنانم هزار بار فرصتی برای دوستی می دهم اما هرگز به دوستانم فرصتی برای دشمنی نمی دهم آخر آنها جای دقیق زخم هایم را می دانند ...

همسفر جاده دلتنگی

ما همیشه صداهای بلند را می شنویم، پررنگ ها را می بینیم، سخت ها را می خواهیم ... غافل از اینکه خوب ها آسان می آیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند!

همسفر جاده دلتنگی

رند عالم سوز را با مصلحت بینی چکار کار ملک است آنچه تدبیر و تامل بایدش تکیه بر تقوی ودانش در طریقت کافریست رهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش باچنین زلف و رخش بادا نظر بازی حرام هر که روی یاسمین و جعد سنبل بایدش نازها زان نرگس مستانه اش باید کشید این دل شوریده را تا آن جعد و کاکل بایدش ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند دور چون به عاشقان افتد تسلسل بایدش «حافظ»

عالی بود[اوه]