وا فریادا

وا فریادا از عشق ، وا فریادا

کارم به یکی طرفه نگار افتادا

گر داد من شکسته دادا دادا

ور نه من و عشق ، هر چه بادا بادا

 

ابوسعید ابوالخیر

 

/ 8 نظر / 16 بازدید
برای دل خودم

شنیده اید که میگویند یک دل نه صد دل عاشق شده است حکایت من است یک دل، نه صد دل دلتنگم... بیخیالم نشو… حتی اگر مُرده باشم… شاید زنده ام کند نفس مهربان تو...!!!

برای دل خودم

کوچ کردم که دلم را به کسی نسپارم حس خوبیست که من این همه بی آزارم عشق احساس قشنگیست ولی من شخصا دیدگاهی متفاوت به دو عاشق دارم خوش ندارم به کسی قولی و قلبی بدهم که به یک حادثه روزی دل از او بردارم این دلیلی ست که در این سفر تنهایم.... از مسیری که به عشقی برسد بی زارم...

برای دل خودم

عشق اگر روز ازل در دل دیوانه نبود تا ابد زیر فلک ناله ی مستانه نبود نرگس ساقی اگر مستی صد جام نداشت سر هر کوی و گذر این همه میخانه نبود.........

برای دل خودم

وقتی می آیی که من پیش خودم نیستم جای دیگری با توام... ببین چه بی هیاهو مرا از من گر فته ای...

انسان

[گل][گل][گل][گل]

دریا

ﺷﺒﻲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﻗﺪ ﻧﮑﺸﻴﺪﻡ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﺎﻝ ﻭ ﭘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﭙﺮﻳﺪﻡ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺖ .............................................[گل]

دریا

ارباب شده ، گرفته یک برده دلم عمریست کشیده دور من نرده دلم چندیست که فکر میکنم حتی عشق چیزیست که از خودش در آورده دلم .............................................[گل]