آقا محمد خان قاجار

چنان چشم و دمار از من در آورده است چشمانت

که از کرمانیان، آقا محمّد خان قاجاری ...


رضا احسان پور

 

شاید خیلی از دوستان ندونند ،

اما وقتی آقا محمد خان قاجار بعد از چند ماه محاصره کرمان ،

بالاخره تونست وارد شهر بشه ، چند هزار چشم رو از حدقه در آورد و ...

این تک بیت ناب هم اشاره به این موضوع داره و اعجاز چشمها

/ 6 نظر / 19 بازدید
مسافر

. اشک ها قطره نیستند بلکه کلماتی هستند که می افتند فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمد . . . .

زبل خان

¸.•)´ (.•´ *´¨) ¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) (¸.•´ (¸.•` *(`'•.¸(`'•.¸ ¸.•'´) ¸.•'´) ★★◄███▓▓ به روز ام و منتظر حظور سبزتون ▓▓███►★★ (¸.•'´(¸.•'´ `'•.¸)`' •.¸)•.¸)`' •.¸) ¸.•´•.¸)`' •.¸) ( `•.¸

همسفر جاده دلتنگی

امروز آرزو دارم فاصله نباشد میان تو و تمام احساس های خوبت تو باشی و شادی باشد و یک دنیا سلامتی! و امضای خدا پای تمام آرزوهایت ...

همسفر جاده دلتنگی

زندگی تعداد نفس ها نیست، تعداد لبخندهای کسی ست که دوستش داری ...

همسفر جاده دلتنگی

دیشب که نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم کلی خندیدم :)

احمد

خیلی قشنگه مرسی