کوچه علی چپ

هیچ جای این شهر

از یادت در امان نیستم

حتی به کوچه علی چپ که می روم .


رضا محبی راد

 

/ 9 نظر / 12 بازدید
khodai

اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. [گل]

ترمه

تونل هابه ما آموختندکه حتی دردل سنگ هم راهی برای عبورهست تونل ها راست ميگويند ؛ راه است ، حتي از دلِ سنگ! " آنجا كه راه نيست ، خداوند راه را مي گشايد... "

زهـــــرا

پس واقعا همچین کوچه ای داریم؟!؟!!!![نیشخند] من فکر میکردم همینجوری- رو هوا میگن[تعجب]

همسفر جاده دلتنگی

همیشه کسانی هستند که در نهایت دلتنگی نمی توانیم آنها را در آغوش بگیریم بدترین اتفاق شاید همین باشد ... «ایلهان برک»

همسفر جاده دلتنگی

پیش از تو همه را با معیارهایم می سنجیدم بعد از تو همه را با تو می سنجم حتی معیارهایم را «مصطفی زاهدی»

همسفر جاده دلتنگی

کاش می شد مُرد مثل راه رفتن، خوابیدن، خرید کردن کاش می شد خواست و مُرد «علیرضا روشن»

همسفر جاده دلتنگی

جیرجیرک توی تاریکی او به یاد کیست، کاین گونه بلند ، یک نفس می خواند؟ او به یاد کیست، کاین گونه مدام؟ جیرجیرک توی تاریکی ، آه! «استاد منصور اوجی»

همسفر جاده دلتنگی

مثل یک پنجره در تاریکی که به یک پنجره می اندیشد به تو می اندیشم. پشت آن پنجره در تاریکی به چه می اندیشی؟ «استاد منصور اوجی»